Aktualności

19-10-2023
Dzień Edukacji Narodowej 2023
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej / w roku 2023 obchodzimy 250 rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej/ w Urzędzie Miejskim w Małomicach odbyło się spotkanie Burmistrz Małomic Małgorzaty Sendeckiej z nauczycielami i dyrektorami placówek oświatowych z terenu Gminy Małomice. W podziękowaniu za poświęcenie włożone w edukację i wychowanie młodzieży szkolnej i przedszkolnej, a także za przewodnictwo w drodze do zdobywania wiedzy i kształtowania postaw młodego pokolenia nagrody Burmistrza otrzymali: - Pani Renata Fuławka – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Małomicach - Pan Krystian Ślęczka – wicedyrektor SP Małomice - Pani Edyta Oleksy – nauczyciel-pedagog SP Małomice - Pani Małgorzata Chuchra – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chichach - Pani Renata Rynkiewicz – dyrektor Przedszkola im. Jana Brzechwy w Małomicach - Pani Wioletta Lewandowska – pomoc nauczyciela w Przedszkolu im. Jana Brzechwy w Małomicach
18-10-2023
Jubileusz 50 Lecia Pozycia Par Małżeńskich
Jubileusz 50 Lecia Pożycia Par Małżeńskich, to jak zawsze niezwykle wzruszająca uroczystość. W dniu dzisiejszym / 18.10.2023 r./ z rąk Burmistrz Małomic Małgorzaty Sendeckiej 11 Par odebrało Medal przyznany im z tej okazji przez Prezydenta RP. Andrzeja Dudę. W spotkaniu, które zorganizowano w MOK wzięli również udział Sekretarz Wincenty Chłostowski oraz Kierownik USC Barbara Dulik. Gratulujemy WSZYSTKIM SZCZĘŚLIWYM PAROM obecnym oraz tym, które nie mogły uczestniczyć w wydarzeniu i życzymy wielu, wielu lat życia w dobrym zdrowiu ! Medale odebrali Państwo : - Krystyna i Mirosław Jarzeńscy - Leokadia i Czesław Kaczmarek - Anna i Tadeusz Matoga - Janina i Marian Parmonik - Alicja i Mieczysław Pełczyńscy - Zofia i Jan Rzyscy - Barbara i Anatol Sendeccy - Irena i Jerzy Szyszło - Danuta i Eugeniusz Wiśniewscy - Franciszka i Mieczysław Witczak - Krystyna i Andrzej Wołk
11-10-2023
Ogłoszenie Burmistrz Małomic z dnia 5 września 2023 r.
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) Burmistrz Małomic podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023r.
08-10-2023
Aktualne dane dotyczące Programu Czyste Powietrze
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze zgodnie z § 2., ust. 2, pkt. 5 Porozumienia / aneksu do Porozumienia dotyczącego wspólnej realizacji Programu Czyste Powietrze, udostępnia aktualne dane o wdrażaniu Programu (zgodnie z zapisami § 2, ust.1, pkt.16) oraz na stronie internetowej Gminy (zgodnie z zapisami § 2, ust.1, pkt.16) ze stan na 29.09.2023 r. – dane w załączeniu.
05-10-2023
Informacja dotycząca zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych / szamb/ lub przydomowych oczyszczalni ścieków
Szanowni Państwo, Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 3 ust. 3 ustawy t.j. Dz. U. z 2023, poz. 1469) nałożyła od 1 stycznia 2023 roku na wszystkie gminy w Polsce obowiązek prowadzenia elektronicznych ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) na nieczystości ciekłe oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.
28-09-2023
Burmistrz Małomic Małgorzata Sendecka uhonorowana Odznaką za Zasługi Dla Województwa Lubuskiego !
Podczas Uroczystej Sesji Sejmiku z okazji 25 lecia Województwa Lubuskiego Burmistrz Małomic Pani Małgorzata Sendecka została uhonorowana Odznaką za Zasługi Dla Województwa Lubuskiego. SERDECZNIE GRATULUJEMY !
27-09-2023
Gmina Małomice z kolejnym dofinansowaniem ważnych dla Mieszkańców projektów
Z ogromną radością informujemy, że wśród dofinansowanych projektów w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków znalazły się 3 na terenie Gminy Małomice. Są to : - prace remontowo - budowlane obejmujące konstrukcję i więźbę dachową Pałacu w Chichach 1.372.000,00 - wymiana okien Plebanii pod wezwaniem NMP w Małomicach 294.000,00 - wymiana stolarki okiennej i lukarn w Pałacu w Chichach 392.000,00
20-09-2023
Petycja Odrębna - Osoba Prawna Szulc-Efekt Sp. z o.o.
18-09-2023
Informujemy, że wywóz odpadów wielkogabarytowych z miejscowości na terenie Gminy Małomice odbędzie się w dniach 17 i 18 października. Więcej informacji poniżej.
14-09-2023
Otwarcie Przedszkola przy ul. M. Konopnickiej 3 w Małomicach
W czwartek 14 września, już oficjalnie byliśmy świadkami otwarcia nowego Przedszkola w Małomicach. Jego budowa napotkała na wiele przeszkód ale dzięki determinacji Burmistrz Małomic Małgorzaty Sendeckiej inwestycja została ukończona, co niewątpliwie jest wielkim sukcesem. Dodajmy, że czas budowy zbiegł się m.in. z pandemią Covid - 19 i następującą po niej gonitwą cen materiałów budowlanych . Podczas Uroczystego otwarcia nie zabrakło wielu podziękowań, a te najważniejsze kierowane były do Pani Burmistrz i wspierających Jej pracę osób: Skarbnik Gminy Barbara Kurowska, Sekretarz Wincenty Chłostowski oraz Rada Miejska w Małomicach. Dyrektor Przedszkola pani Renata Rynkiewicz wielokrotnie podkreślała, że dla dzieci i oczywiście pracowników jest to znaczący skok w XXI wiek. W otwarciu wzięli udział dyrektorzy i kierownicy wszystkich gminnych instytucji oraz mieszkańcy i rodzice dzieci. Zachęcamy również do obejrzenia wystawy plenerowej dokumentującej działania przy budowie nowego przedszkola oraz historię tej instytucji i historię Małomic, którą opracował i zaprezentował Małomicki Ośrodek Kultury. Historia dzieje się na naszych oczach !