Aktualności

30-01-2024
Awaria telefonu stacjonarnego
Uwaga, z przyczyn leżących po stronie operatora, niezależnych od Urzędu Miejskiego w Małomicach nastąpiła AWARIA telefonu stacjonarnego. Interesantów bardzo prosimy o kontakt osobisty lub mailowy / urzad@malomice.pl/ . Za utrudnienia przepraszamy
25-01-2024
Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Miejskiej w Małomicach w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Podaje się do wiadomości : Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.), w związku z uchwałą Nr XLI/216/2022 Rady Miejskiej w Małomicach, z dnia 3 lutego 2022 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Śliwnik, gmina Małomice. Informacje szczegółowe w załącznikach.
24-01-2024
LXVIII Sesja Rady Miejskiej w Małomicach
W dniu 30.01.2024 r. o godz. 15.15 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Małomicach odbędzie się LXVIII Sesja Rady Miejskiej w Małomicach. Zachęcamy do śledzenia obrad on-line / zakładka TRANSMISJE Sesji Rady Miejskiej na stronie www.malomice.pl/
24-01-2024
Rozpoczyna się Kwalifikacja wojskowa dla powiatu żagańskiego
Kwalifikacja wojskowa dla powiatu żagańskiego rozpoczyna się od 1.02 do 26.02.2024 r. w Budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących przy ul. Gimnazjalnej w Żaganiu. Komisja będzie pracować w godzinach od 11:00 do 16:00.
20-01-2024
Aktualne informacje związane z Programem Czyste Powietrze
Drodzy Mieszkańcy Gminy Małomice, zachęcamy do zapoznania się z najnowszymi materiałami dotyczącymi programu Czyste Powietrze. Przypominamy również, że w Urzędzie Miejskim w Małomicach / Punkt Informacyjny Programu Czyste Powietrze/ można uzyskać szereg dodatkowych informacji z nim związanych. Serdecznie zapraszamy !
19-01-2024
Uwaga zmiana rozkładu jazdy autobusów
Uprzejmie informujemy, ze nastąpiła zmiana rozkładu jazdy autobusów.Szczegóły poniżej, zachęcamy do zapoznania się z załącznikami PDF
16-01-2024
Nabór projektów wspierających sport w gminie Małomice w roku 2024

Kluby sportowe i stowarzyszenia działające na terenie gminy Małomice i na rzecz  jej mieszkańców  mogą ubiegać się o dofinansowania do realizacji przedsięwzięć sportowych zaplanowanych do realizacji w roku 2024. W ramach naboru do rozdysponowania jest 115 tys. zł.  Wnioski należy składać  na formularzu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 345/2024 Burmistrza Małomic z dnia 05 stycznia 2024r.

15-01-2024
Informacja dotycząca Programu Czyste Powietrze
Szanowni Państwo, przedstawiamy najnowsze dane o wdrażaniu Programu Czyste Powietrze / Gmina Małomice/.
09-01-2024
LXVII Sesja Rady iejskiej w Małomicach
W dniu 16.01.2024 r. o godz. 15.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Małomicach odbędzie się LXVII Sesja Rady Miejskiej w Małomicach. Zachęcamy do śledzenia obrad on-line / zakładka TRANSMISJE Sesji Rady Miejskiej na stronie www.malomice.pl/
03-01-2024
Biblioteka Publiczna w Małomicach serdecznie zaprasza!
Drodzy Mieszkańcy w załączeniu przekazujemy informację o pracujących sobotach w Bibliotece Publicznej oraz Spotkaniu Autorskim. W imieniu organizatorów SERDECZNIE ZAPRASZAMY!