Konsultacje społeczne przedmiotowego projektu dokumentu Marszałek Województwa Lubuskiego