Najbliższy termin dostępności punktu informacyjno-konsultacyjnego ds. Czystego Powietrza

Czyste powietrze
Podajemy najbliższy termin dostępności punktu
informacyjno-konsultacyjnego ds. Czystego Powietrza:
5 czerwca (środa), w godz. 11:00 do 14:00
Urząd Miejski w Małomicach
Plac Konstytucji 3 Maja 1
I piętro