Najbliższy termin dostępności punktu informacyjno-konsultacyjnego ds. Czystego Powietrza

Najbliższy termin dostępności punktu informacyjno-konsultacyjnego ds. Czystego Powietrza

Podajemy najbliższe terminy dostępności punktu informacyjno-konsultacyjnego 
ds. Czystego Powietrza:

27 maja, w godz. 15:00 do 18:00 

Urząd Miejski w Małomicach
Plac Konstytucji 3 Maja 1
Parter