Ogłoszenie o zamiarze oddania w dzierżawę nieruchomości

Ogłoszenie o zamiarze oddania w dzierżawę nieruchomości

Burmistrz Małomic informuje, iż wyznacza się do oddania w dzierżawę część nieruchomości dz. nr ewid. 520/14 o łącznej powierzchni 90 m2 oraz część nieruchomości dz. nr ewid. 520/13 o powierzchni 30m2 na okres od 1 lipca br. do 31 sierpnia br.

Zapraszamy do składania ofert. W/w dotyczy oferty dzierżawy terenu pod gastronomię oraz wypożyczalnię sprzętu wodnego na terenie zalewu wodnego w Małomicach.

 

Szczegóły na BIP pod adresem: http://malomice.bip.pbox.pl/public/getFile?id=239440