Sukces KGW Śliwnik w I Etapie Ogólnopolskiego Konkursu Polska od Kuchni !