Trwa nabór do VII edycji ogólnopolskiego Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich "Bitwa Regionów" edycja 2022

Trwa nabór do VII edycji ogólnopolskiego Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich "Bitwa Regionów" edycja 2022

Do 31 maja Koła Gospodyń Wiejskich mogą zgłaszać się do Konkursu "Bitwa regionów".

W bieżącym roku konkurs będzie przebiegać w trzech etapach. Zaplanowano łącznie 257 wydarzeń, w tym 240 powiatowych, 16 wojewódzkich i 1 ogólnopolski finał ogólnopolski. W trakcie wszystkich wydarzeń KGW zaprezentują zgłoszone potrawy regionalne, a jurorzy będą je oceniać według kryteriów wskazanych w regulaminie.

Bitwa