Usuwamy wyroby zawierające azbest - chronimy zdrowie ludzi i środowisko naturalne.

Usuwamy wyroby zawierające azbest - chronimy zdrowie ludzi i środowisko naturalne.

Usuwamy Azbest

Azbest i jego szkodliwy wpływ na zdrowie człowieka.

Azbest jest minerałem naturalnie występującym w przyrodzie. Wszystkie odmiany azbestu krystalizowały się w postaci cienkich, wydłużonych monokryształów, których długość dochodzi do kilkudziesięciu centymetrów. W Polsce stosowano płyty azbestowo-cementowe jako materiał budowlany, otrzymywany w wyniku prasowania mieszaniny cementu z włóknami azbestowymi. Płyty płaskie i faliste wykorzystywane były do krycia dachów, rzadziej do wykonywania elewacji budynków gospodarczych, mieszkalnych czy przemysłowych. Stosowano również inne wyroby azbestowo-cementowe, np. rury służące do wykonywania instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, przewodów kominowych  czy zsypów w budynkach wielokondygnacyjnych. Produkcja płyt azbestowo-cementowych w Polsce została zakazana ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest. W Unii Europejskiej stosowanie azbestu zostało zakazane z dniem 1 stycznia 2005 r.

Chorobotwórcze działanie azbestu jest wynikiem wdychania włókien zawieszonych w powietrzu. Szczególną cechą azbestu jest to, że włókna gromadzą się i pozostają w tkance płucnej w ciągu całego życia. Zmiany chorobowe mogą pojawić się po kilku lub nawet kilkudziesięciu latach. Włókna cienkie, o średnicy poniżej 3 mikrometrów, przenoszone są łatwiej i docierają do końcowych odcinków dróg oddechowych, a włókna grube, o średnicy powyżej 5 mikrometrów, zatrzymują się w górnych odcinkach dróg oddechowych.

Największe zagrożenie dla organizmu ludzkiego stanowią włókna dostające się z powietrzem do pęcherzyków płucnych, o średnicy mniejszej od 3 mikrometrów. Pomiędzy pierwszym narażeniem a pojawieniem się objawów chorobowych najczęściej mija długi okres czasu, co oznacza, że aktualnie wykrywane są skutki zdarzeń, które miały miejsce 20-40 lat temu. Rak płuca jest najbardziej powszechnym nowotworem złośliwym powodowanym przez azbest. Oba nowotwory - rak płuca, jak i międzybłoniak opłucnej, rozwijają się gwałtownie i charakteryzują się krótką przeżywalnością. Nadal istnieje ryzyko narażenia na kontakt z wyrobami zawierającymi azbest w budynkach, urządzeniach i instalacjach poprzez:

niewłaściwe składowanie odpadów azbestowych, użytkowanie wyrobów azbestowych, prowadzące do zanieczyszczenia powietrza pyłem azbestowym np. w wyniku: korozji i mechanicznych uszkodzeń płyt azbestowo-cementowych, ścierania tarcz sprzęgłowych i hamulcowych,

niewłaściwe usuwanie z dachów i elewacji wyrobów zawierających azbest, urządzenia grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne i izolacje zawierające azbest.

Rada Miejska w Małomicach uchwaliła „Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Małomice na lata 2011 - 2032”. Realizacja  Programu była wielokrotnie wspierana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze który przekazywał Gminie Małomice tak środki własne jak i środki Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.