XXVII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Małomicach

XXVII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Małomicach

W dniu 13 stycznia 2021 roku odbędzie się Nadzwyczajna XXVII Sesja Rady Miejskiej w Małomicach.
Porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Głosowanie nad pilnością zwołania Sesji nadzwyczajnej.
  4. Podjęcie Uchwały w sprawie: - zatwierdzenia zmiany Planu Odnowy Wsi Janowiec na lata 2009 - 2015
  5. Zakończenie.