Złóż deklarację o źródłach ogrzewania

Właścicielu, Zarządco budynku ! Pamiętaj o obowiązku złożenia Deklaracji o źródłach ogrzewania

Co to jest CEEB?

Centralna Baza Emisyjności Budynków (CEEB) to ewidencja w której znajdą się kompleksowe informacje dotyczące źródeł ogrzewania budynków. Celem jej stworzenia jest poprawa jakości powietrza, walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw. "kopciuchów".

Kto musi złożyć deklarację ?

Deklarację muszą złożyć właściciele/zarządcy budynków mieszkalnych i nie mieszkalnych w których znajduje się źródło ciepła

Do kiedy złożyć deklarację ?

  • dla źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca, deklarację należy złożyć do 30 czerwca 2022 r.
  • dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia

Jak złożyć deklarację ?

Deklarację można złożyć na dwa sposoby:

  1. drogą elektroniczną: przez internet za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego lub e-dowodu na stronie https://ceeb.gov.pl. Jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób składania deklaracji
  2. w formie papierowej: wypełniony formularz można przesłać lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy. Druki formularzy wraz ze wzorami są dostępne na stronie https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow
Emisyjność