Absolutorium dla Burmistrz Malgorzaty Sendeckiej

Absolutorium dla Burmistrz Małgorzaty Sendeckiej

Drodzy Małomiczanie,

za nami XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Małomicach.

Wśród wielu uchwał tej Sesji znalazła się również Uchwała, która została przyjęta jednogłośnieAbsolutorium dla Burmistrz Małomic Małgorzaty Sendeckiej. Oznacza to, że wszystkie decyzje organizacyjne i finansowe p. Burmistrz zostały przyjęte przez Regionalną Izbę Obrachunkową / RIO/ oraz Radnych Rady Miejskiej bez zastrzeżeń.

W czasie Sesji głosowano również nad Wotum zaufania dla pani Burmistrz i tutaj zabrakło jednomyślności, „za” było 6 Radnych, „1” przeciw i 7 wstrzymało się od głosu.

Państwa ocenie pozostawiamy decyzje Radnych. Informacje dotyczące głosowań znajdują się na stronie www.malomice.pl w zakładce Sesje Rady Miejskiej - TRANSMISJE – GLOSOWANIA.