Gaz dla wsi - złoż Wniosek do 31 lipca br.

Gaz dla wsi - złóż Wniosek do 31 lipca br.

Przyłącze gazowe dla mieszkańców wsi ? – jest taka możliwość.

Burmistrz Małomic Małgorzata Sendecka ponownie zaprasza mieszkańców miejscowości Bobrzany, Chichy i Janowiec do podjęcia starań o przyłączenie mieszkańców tych miejscowości do sieci gazowej. W minionych latach powstały Listy osób zainteresowanych takim przyłączem ale dla inwestora są one niewystarczające. W celu rzeczywistej weryfikacji zapotrzebowania gospodarstw domowych na gaz, niezbędne będzie wypełnienie „Wniosku o określenie warunków przyłączenia dla podmiotu grupy przyłączeniowej B podgrupy I, którego urządzenia, instalacje i sieć będą przyłączone do sieci dystrybucyjnej i który będzie odbierać gaz ziemny wysokometanowy w ilości nie większej niż 10m3/h”. Mówiąc kolokwialnie Deklaracja nie wystarczy – należy wypełnić Wniosek.

Tylko określenie zapotrzebowania w takiej formie może zachęcić usługodawcę do podjęcia działań, ponieważ jest to deklaracja na tym etapie informacyjna ale również wiążąca do ustalenia opłacalności zadania.

Wnioski dla ułatwienia i przyspieszenia procedury decyzyjnej będzie można pobrać u Radnych i Sołtysów z tych terenów (dla przypomnienia dotyczy to wsi Bobrzany, Chichy i Janowiec).

plik doc Wniosek do pobrania tutaj 1.9 MB