Gmina Małomice przystąpiła do programu zakupu i sprzedaży dla mieszkańców węgla w preferencyjnej cenie, gwarantowanej przez Rząd RP

Gmina Małomice  przystąpiła do programu zakupu i sprzedaży dla mieszkańców  węgla w preferencyjnej cenie, gwarantowanej przez Rząd RP

Gmina Małomice przygotowuje się do zakupu i sprzedaży dla naszych mieszkańców węgla w preferencyjnej cenie, która nie przekroczy 2000 zł za tonę.

Zakup oraz sprzedaż węgla po preferencyjnych cenach reguluje ustawa o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe weszła w życie w czwartek 3 listopada 2022 r.

Warunkiem dokonania zakupu węgla na w/w zasadach jest złożenie przez osobę zainteresowaną wniosku o zakup węgla / wzór załączamy poniżej / oraz posiadanie przez właściciela gospodarstwa domowego uprawnienia do dodatku węglowego i nie skorzystanie wcześniej z preferencyjnego zakupu węgla z innych źródeł.

Do 31 grudnia 2022 r. osoba uprawniona będzie mogła zakupić 1500 kg, a od 1 stycznia 2023 r. kolejne 1500 kg. Zgodnie z wcześniej poczynionym wśród mieszkańców gminy rozeznaniem wynika, że zakupem węgla po preferencyjnych cenach zainteresowanych jest około 250 gospodarstw domowych.

Wnioski będzie można składać w Urzędzie Miejski w Małomicach od 7 listopada 2022 .

plik doc Wniosek o prewencyjny zakup węgla.pdf 0,32 MB