Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Małomice na lata 2021-2030

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Małomice na lata 2021-2030

Burmistrz Małomic ogłasza rozpoczęcie konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Małomice na lata 2021-2030”. Prosimy mieszkańców Gminy Małomice, organizacje pozarządowe, instytucje i podmioty gospodarcze o wnioski i uwagi do przygotowanego projektu Strategii. Wnioski i uwagi należy składać za pośrednictwem formularza zgłoszenia uwag. Wypełniony formularz należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: p.graf@opsmalomice.pl lub w wersji papierowej na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Fabryczna 3 67-320 Małomice, albo też złożyć osobiście w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej p.205 .Wnioski i uwagi powinny zwierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy.

Termin konsultacji 22.09 – 6.10.2021 r. do godz. 14.00

Plan strategii oraz formularz z uwagami znajdziecie Państwo na naszej stronie w zakładce DOKUMENTY STRATEGICZNE.