Usuwamy wyroby zawierające azbest - chronimy zdrowie ludzi i środowisko naturalne.

usuwamy azbest

Usuwamy Azbest
Azbest i jego szkodliwy wpływ na zdrowie człowieka.
Azbest jest minerałem naturalnie występującym w przyrodzie. Wszystkie odmiany azbestu krystalizowały się w postaci cienkich, wydłużonych monokryształów, których długość dochodzi do kilkudziesięciu centymetrów.W Polsce stosowano płyty azbestowo-cementowe jako materiał budowlany, otrzymywany w wyniku prasowania mieszaniny cementu z włóknami azbestowymi. Płyty płaskie i faliste wykorzystywane były do krycia dachów, rzadziej do elewacji budynków gospodarczych i mieszkalnych czy przemysłowych. Stosowano również wyroby azbestowo-cementowe, tj. rury służące do wykonywania instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przewody kominowe czy zsypy w budynkach wielokondygnacyjnych.Produkcja płyt azbestowo-cementowych w Polsce została zakazana ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest. W Unii Europejskiej stosowanie azbestu zostało zakazane z dniem 1 stycznia 2005 r.
Chorobotwórcze działanie azbestu jest wynikiem wdychania włókien zawieszonych w powietrzu. Szczególną cechą azbestu jest to, że włókna gromadzą się i pozostają w tkance płucnej w ciągu całego życia. Zmiany chorobowe mogą pojawić się po kilku lub nawet kilkudziesięciu latach. Włókna cienkie, o średnicy poniżej 3 mikrometrów, przenoszone są łatwiej i docierają do końcowych odcinków dróg oddechowych, a włókna grube, o średnicy powyżej 5 mikrometrów, zatrzymują się w górnych odcinkach dróg oddechowych.
Największe zagrożenie dla organizmu ludzkiego stanowią włókna dostające się z powietrzem do pęcherzyków płucnych, o średnicy mniejszej od 3 mikrometrów. Pomiędzy pierwszym narażeniem a pojawieniem się objawów chorobowych najczęściej mija długi okres czasu, co oznacza, że aktualnie wykrywane są skutki zdarzeń, które miały miejsce 20-40 lat temu. Rak płuca jest najbardziej powszechnym nowotworem złośliwym powodowanym przez azbest. Oba nowotwory - rak płuca, jak i międzybłoniak opłucnej, rozwijają się gwałtownie i charakteryzują się krótką przeżywalnością.Nadal istnieje ryzyko narażenia na kontakt z wyrobami zawierającymi azbest w budynkach, urządzeniach i instalacjach poprzez:
niewłaściwe składowanie odpadów azbestowych,
użytkowanie wyrobów azbestowych, prowadzące do zanieczyszczenia powietrza pyłem azbestowym np. w wyniku: korozji i mechanicznych uszkodzeń płyt azbestowo-cementowych, ścierania tarcz sprzęgłowych i hamulcowych,
niewłaściwe usuwanie z dachów i elewacji wyrobów zawierających azbest,
urządzenia grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne i izolacje zawierające azbest.

Rada Miejska w Małomicach uchwaliła „Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Małomice na lata 2011 - 2032”. Realizacja  Programu była wielkorotnie wspierana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze który przekazywał Gminie Małomice tak środki własne jak i środki Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.  
W bieżącym roku  Gmina Małomice przystąpiła do realizacji zadania p.n."Usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Małomice w roku 2020”, na którego realizację na podstawie umowy zawartej w dniu 27 listopada 2020 r.  z WFOŚiGW w Zielonej Górze  Gmina otrzymała dofinansowanie  ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w wysokości 100 % poniesionych kosztów tj. 62.200,18 zł. W ramach zadani  firma "REVOL Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Łodzi. W ramach zadani wyroby  zawierające azbest głównie płyty cementowo- azbestowe  zostały usunięte z 8 nieruchomości prywatny. Usunięto łącznie 150,525 ton wyrobów zawierających azbest. Zadanie obejmowała usunięcie azbestu zeskładowanego na ternie posesji w ilości 140,585 tony oraz usunięcie wraz z demontażem materiałów zawierających azbest w ilości 9,94 tony.