Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Małomicach - 22 maja 2022 r.

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Małomicach - 22 maja 2022 r.

Wojewoda Lubuski Zarządzeniem z  dnia 8 marca 2022 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Małomicach  w zawiązku z wygaśnięciem mandatu radnego Pana Eugeniusza Barylaka  zarządził na dzień 22 maja 2022r wybory uzupełniające do rady Miejskiej w Małomicach w okręgu wyborczym nr 8 Małomice obejmującym ulice Miasto Małomice, ulice: Dworcowa, Żeromskiego nr 1 - 6, Pruszkowska.

Poniżej załączamy:

- ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO  z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Małomicach

- KOMUNIKAT  KOMISARZA  WYBORCZEGO w ZIELONEJ   GÓRZE  II z dnia 14 marca 2022 r.

Więcej informacji tutaj -  https://zielona-gora.kbw.gov.pl/wybory-i-referenda/wybory-samorzadowe-i-referenda-lokalne/wybory-i-referenda-w-toku-kadencji/kadencja-2018-2023/wybory-uzupelniajace/wybory-uzupelniajace-do-rady-miejskiej-w-malomicach-w-okregu-wyborczym-nr-8-zarzadzone-na-dzien-22-m