Program czyste powietrze w gminie Małomice

Kampania „Czyste Powietrze” 2022 powstała z myślą o promowaniu kompleksowej termomodernizacji domów wraz z wymianą pieca.

Jej głównym celem jest zachęcenie mieszkańców Polski, w szczególności właścicieli domów jednorodzinnych, którzy potrzebują poprawić efektywność energetyczną swojego budynku, do skorzystania z dofinansowania.

Kampania ma charakter nie tylko edukacyjno – informacyjny, ale i motywujący. Zależy nam na tym, aby mieszkańcy domów jednorodzinnych byli na bieżąco zapoznawani z możliwościami, jakie daje im program „Czyste Powietrze” oraz praktycznymi korzyściami wynikającymi z dociepleniem budynku i wymianą starego, nieefektywnego pieca. Bardzo ważnym dla nas aspektem jest możliwość promowania postaw prośrodowiskowych i działań zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń́ do atmosfery.

 

Gmina

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie [szt.]

Liczba zawartych umów o dofinansowanie [szt.]

Kwota wypłaconych dotacji dla przedsięwzięć z terenu Gminy

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć [szt.]

Małomice

81

70

602 546,72 zł

42

Dane o wdrażaniu Programu w Gminie Małomice (stan na 30.09.2022 r.)