PROW / Program Rozwoju Obszarów Wiejskich/ i Program Lider

27-03-2023
Wykonanie ogólnodostępnego pomostu widokowego oraz wyposażenie terenu przy Zalewie Małomickim w ławki parkowe z koszami