Księgowość Podatkowa

ZałącznikRozmiar
DL-1 Deklaracja na podatek leśny.pdf(51.46 KB)51.46 KB
DL-1-Deklaracja-na-podatek-leśny.doc(119.5 KB)119.5 KB
DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości.pdf(73.5 KB)73.5 KB
DN-1-Deklaracja-na-podatek-od-nieruchomości.doc(519 KB)519 KB
DR-1 Deklaracja na podatek rolny.pdf(63.69 KB)63.69 KB
DR-1-Deklaracja-na-podatek-rolny.doc(164.5 KB)164.5 KB
IL-1 Informacja o lasach.pdf(42.36 KB)42.36 KB
IL-1-Informacja-o-lasach.doc(82 KB)82 KB
IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych.pdf(62.05 KB)62.05 KB
IN-1-Informacja-o-nieruchomościach-i-obiektach-budowlanych.doc(744 KB)744 KB
IR-1 Informacja o gruntach.pdf(49.05 KB)49.05 KB
IR-1-Informacja-o-gruntach.doc(406.5 KB)406.5 KB
Wniosek o stwierdzenie niezalegania w podatkach lub stwierdzający stan zaległości.pdf(457.6 KB)457.6 KB
Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym.pdf(440.91 KB)440.91 KB
Wniosek o wydanie zaświadczenia o wielkości użytków rolnych.pdf(426.3 KB)426.3 KB
Wniosek-o-stwierdzenie-niezalegania-w-podatkach-lub-stwierdzający-stan-zaległości.doc(80 KB)80 KB
Wniosek-o-wydanie-zaświadczenia-o-stanie-majątkowym.doc(83.5 KB)83.5 KB
Wniosek-o-wydanie-zaświadczenia-o-wielkości-użytków-rolnych.doc(76.5 KB)76.5 KB
ZDL-1 Załącznik do deklaracji na podatek leśny podlegających opodatkowaniu.pdf(32.62 KB)32.62 KB
ZDL-1-Załącznik-do-deklaracji-na-podatek-leśny-podlegających-opodatkowaniu.doc(79.5 KB)79.5 KB
ZDL-2 Załącznik do deklaracji na podatek leśny zwolnionych z opodatkowania.pdf(32.48 KB)32.48 KB
ZDL-2-Załącznik-do-deklaracji-na-podatek-leśny-zwolnionych-z-opodatkowania.doc(79.5 KB)79.5 KB
ZDN-1 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości podlegających opodatkowaniu.pdf(38.08 KB)38.08 KB
ZDN-1-Załącznik-do-deklaracji-na-podatek-od-nieruchomości-podlegających-opodatkowaniu.doc(92 KB)92 KB
ZDN-2 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości zwolnionych z opodatkowania.pdf(37.98 KB)37.98 KB
ZDN-2-Załącznik-do-deklaracji-na-podatek-od-nieruchomości-zwolnionych-z-opodatkowania.doc(91 KB)91 KB
ZDR-1 Załącznik do deklaracji na podatek rolny podlegających opodatkowaniu.pdf(35.24 KB)35.24 KB
ZDR-1-Załącznik-do-deklaracji-na-podatek-rolny-podlegających-opodatkowaniu.doc(102.5 KB)102.5 KB
ZDR-2 ZDR-1 Załącznik do deklaracji na podatek rolny zwolnionych z opodatkowania.pdf(34.11 KB)34.11 KB
ZDR-2-ZDR-1-Załącznik-do-deklaracji-na-podatek-rolny-zwolnionych-z-opodatkowania.doc(94 KB)94 KB
ZIL-1 Załącznik do informacji o lasach- podlegających opodatkowaniu.pdf(32.29 KB)32.29 KB
ZIL-1-Załącznik-do-informacji-o-lasach-podlegających-opodatkowaniu.doc(79.5 KB)79.5 KB
ZIL-2 ZDR-1 Załącznik do informacji o lasach - zwolnionych z opodatkowania.pdf(32.17 KB)32.17 KB
ZIL-2-ZDR-1-Załącznik-do-informacji-o-lasach-zwolnionych-z-opodatkowania.doc(79 KB)79 KB
ZIL-3 Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników.pdf(32.16 KB)32.16 KB
ZIL-3-Załącznik-do-informacji-o-lasach-dane-pozostałych-podatników.doc(84 KB)84 KB
ZIN-1 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - podlegających opodatkowaniu.pdf(36.68 KB)36.68 KB
ZIN-1-Załącznik-do-informacji-o-nieruchomościach-i-obiektach-budowlanych-podlegających-opodatkowaniu.doc(95.5 KB)95.5 KB
ZIN-2 ZIN-1 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - podlegających opodatkowaniu.pdf(36.6 KB)36.6 KB
ZIN-2-ZIN-1-Załącznik-do-informacji-o-nieruchomościach-i-obiektach-budowlanych-podlegających-opodatk.doc(95 KB)95 KB
ZIN-3 ZIN-1 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników.pdf(32.22 KB)32.22 KB
ZIN-3-ZIN-1-Załącznik-do-informacji-o-nieruchomościach-i-obiektach-budowlanych-dane-pozostałych-poda.doc(84 KB)84 KB
ZIR-1 Załącznik do informacji o gruntach - podlegających opodatkowaniu.pdf(34.77 KB)34.77 KB
ZIR-1-Załącznik-do-informacji-o-gruntach-podlegających-opodatkowaniu.doc(102 KB)102 KB
ZIR-2 ZIR-1 Załącznik do informacji o gruntach - zwolnionych z opodatkowania.pdf(33.83 KB)33.83 KB
ZIR-2-ZIR-1-Załącznik-do-informacji-o-gruntach-zwolnionych-z-opodatkowania.doc(93.5 KB)93.5 KB
ZIR-3 ZIR-1 Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników.pdf(32.18 KB)32.18 KB
ZIR-3-ZIR-1-Załącznik-do-informacji-o-gruntach-dane-pozostałych-podatników.doc(83.5 KB)83.5 KB
Zwrot nadpłaty z tytułu podatku_0.pdf(208.73 KB)208.73 KB