Aktualności

Zapraszamy na spotkownie rolników

dodano: 22-09-2020

OGŁOSZENIE   W dniu 7.10.2020 r o godz. 10.00 w świetlicy wiejskiej w Bobrzanach odbędzie się szkolenie dla rolników z zakresu:

1. Powszechny spis rolny – przedstawiciele GUS z Zielonej Góry

2. „Cyfrowe rolnictwo”- wykorzystanie aplikacji komputerowych w zarządzaniu gospodarstwem rolnym – przedstawiciel firmy 365FarmNet

Zaproszenie na obrady XXII sesji Rady Miejskiej w Małomicach zwołanej na dzień 24 września 2020 r.

dodano: 20-09-2020

Rada Miejski w Małomicach zaprasza mieszkańców i osoby zainteresowane na obrady XXII sesji Rady  Mejskiej w Małomicach,   która odbędzie się w dniu 24 września  2020 r o godzinie 14:30. w siedzibie Małomickiego Ośrodka Kultury w Małomicach,  ul. Szkolna 1,  Małomice. Ze względu na obostrzenia wynikające z stanu zagrożenia wirusem COVID 19 udział mieszkańców w obradach  może być utrudniony.

Proponujesz-Decydujesz ! Zmineniamy razem Małomice

dodano: 10-09-2020

Jak Państwo wiecie,  mieszkańcy Bobrzan, Chich, Janowca, Lubiechowa, Śliwnika czy Żelisławia  mogą samodzielnie decydować na jakie cele wydadzą  przewidziane dla  tych sołectw pieniędzy, w ramach Funduszu Sołeckiego.  Wielkość tych środków zależy od liczby mieszkańców danej miejscowości i wynosi od około 10.000 do ponad 21.000 zł.  Takiej możliwości nie mieli do tej pory mieszkańcy Małomic, dla

Zaproszenie na obrady XXI sesji Rady Miejsiej w Małomicach zwołanej na dzień 28.08.2020 r.

dodano: 21-08-2020

Rada Miejski w Małomicach zaprasza mieszkańców i osoby zainteresowane na obrady XXI sesji Rady  Mejskiej w Małomicach,   która odbędzie się w dniu 28 sierpnia  2020 r o godzinie 11:00. w siedzibie Małomickiego Ośrodka Kultury w Małomicach,  ul. Szkolna 1,  Małomice. Ze względu na obostrzenia wynikające z stanu zagrożenia wirusem COVID 19 udział mieszkańców w obradach  może być utrudniony.

Obwieszczenie Burmistrza Małomice z dnia 15 lipca 2020 o ogłoszeniu konsultacji społecznych projektu Statutu Gminy Małomice

dodano: 16-07-2020

OBWIESZCZENIE BURMISTRZ MAŁOMIC z dnia 15 lipca 2020 r. Na podstawie art. 5a ust 1 i 2 w związku z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (t.j.  Dz. U. z 2020  r. poz. 713 ) oraz  uchwały Nr XLII/180/2017  Rady Miejskiej w Małomicach  z dnia 8  września  2017 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Małomice

Obwieszczenie Burmistrz Małomic z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektów statutów sołectwa: Bobrzany, Chichy, Janowiec, Lubiechów, Śliwnik, Żelisław Gminy Małomice

dodano: 14-07-2020

OBWIESZCZENIE BURMISTRZ MAŁOMIC z dnia 13 lipca 2020 r. Na podstawie art. 5a ust 1 i 2 w związku z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (t.j.  Dz. U. z 2020  r. poz. 713 ) oraz  uchwały Nr XLII/180/2017  Rady Miejskiej w Małomicach  z dnia 8  września  2017 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Małomice

Informacja na temat strat związanych z suszą

dodano: 10-07-2020

              Cyfryzacja szacowania strat spowodowanych przez suszę.

 

Nowy harmonogram odbioru odpadów/zmieszanych

dodano: 29-06-2020

W zawiązku z porą letnią w miesiącach lipiec, sierpień odpady zmieszane/niesegregowane będą odbierane raz w tygodniu zgodnie z zamieszczonym harmonogramem.

Harmonogram odbioru odpadów zmieszanych http://malomice.pl/sites/default/files/aktualnosci-zal/Harmonogram%20VII-VIII-1.pdf

Zaproszenie na obrady XX sesji Rady Miejskiej w Małomicach zwołanej na dzień 29 czerwca 2020 r.

dodano: 25-06-2020

Rada Miejski w Małomicach zaprasza mieszkańców i osoby zainteresowane na obrady XVIII sesji Rady  Mejskiej w Małomicach,   która odbędzie się w dniu 29 czerwca  2020 r o godzinie 15:00. w siedzibie Małomickiego Ośrodka Kultury w Małomicach,  ul. Szkolna 1,  Małomice. Ze względu na obostrzenia wynikające z stanu zagrożenia wirusem COVID 19 udział mieszkańców w obradach  może być utrudniony.

Gmina nieodpłatnie usunie azbest z twojej posesji.

dodano: 24-06-2020

W związku z trwającymi przygotowaniami do realizacji tegorocznej edycji  wieloletniego "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Małomice na lata 2011-2032"   prosimy wszystkich zainteresowanych, by do  3 lipca br.

Strony