Program Maluch Plus

Program Maluch Plus
Dofinansowane przez Unię Europejską logo

Maluch + 2022 - 2029 w Gminie Małomice !

Nazwa Zadania:Dofinansowanie żłobka z programu "MALUCH+" 2022-2029 

Gmina Małomice  w ramach programu „Maluch + 2022-2029”, który integruje środki europejskie – tj. środki z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) oraz z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach perspektywy finansowej 2021-2027, a także środki z budżetu państwa, otrzymała dofinansowanie do utworzenia 20 miejsc w  żłobku w zakresie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3.

Celem  projektu jest utworzenie  20 nowych miejsc opieki w żłobku  w  Żłobku w Małomicach przy ul. M. Konopnickiej 3, 67-320 Małomice i dofinansowanie funkcjonowania tych miejsc w okresie 36 miesięcy.   

Projekt skierowany jest do dzieci, w  tym dzieci z niepełnosprawnościami lub wymagających opieki, do  ukończenia roku szkolnego,  w którym dziecko ukończy 3 rok życia  lud dłużej zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat oraz ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w  związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; rodzice, opiekunowie. 

Zaplanowano między innymi zakup wyposażenia niezbędnego do sprawowania opieki z przeznaczeniem dla nowych miejsc, taki jak: meble, szafki, leżaczki, stoliki, krzesła, naczynia kuchenne i inne.oraz budowę  placu zabaw dla dzieci objętych opieką w żłobku. 

Wartość zadania  882 205,20 zł

Wartość dofinansowania z UE: 717 240,00 zł

Środki z budżetu Państwa:  96 770,02 zł

Środki własne:  68 195,18 zł

#NextGenertionUE