Wydziały

Numer
Pokoju

Wydziały - Kierownictwo

Numer tel.wew

1

Radca Prawny

Alina Kupis

wew.31

2

Przewodniczący Rady Miejskiej

Gorzków Paweł

       wew.17

3

Księgowość Budżetowa i Podatkowa

Beata Sokołowska
Sylwia Kalota
Magdalena Węgrzyn

wew.21

Andżelika Zawisza
Danuta Skrzydlewska

wew.20

3B

Kasa Urzędu

Katarzyna Kaleta

wew.21

4

Księgowość Płacowa, Kadry

Renata Janas
Joanna Drozdek

wew.19

5

Inwestycje i Remonty

- Ewa Ciućmańska
- Krystyna Żmuda

wew.16

6

Urząd Stanu Cywilnego, Referat Ewidencji Ludności i Dowodów

Barbara Dulik

wew.11

7

Skarbnik Gminy

Barbara Kurowska

wew.15

8

Sekretarz Gminy

Wincenty Chłostowski

wew.13

10

Sekretariat

Anna Wojtaś

68-3769-027
wew. 17

10A

Burmistrz

Małgorzata Sendecka

     wew. 17

10B

Biuro Rady

Ewa Leśniewicz

wew.22

14

Referat Rozwoju Gospodarczego

Beata Kaczmarek

wew.36

15

Archiwum

Czesława Kutkiewicz

     wew. 17

16

Zagospodarowanie Przestrzenne, Drogownictwo, Ochrona P.Poż., Zarządzanie Kryzysowe, Obrona Cywilna

Edward Więckowski

wew.37

16A

Kancelaria Tajna

Edward Więckowski

wew.37

17

Referat Rozwoju Gospodarczego, Gospodarka Nieruchomościami, Ochrona Środowiska

Joanna Kowal

wew.38

 

​​​​​​​