Księgowość Podatkowa

ZałącznikWielkość
DL-1 Deklaracja na podatek leśny.pdf51.46 KB
DL-1-Deklaracja-na-podatek-leśny.doc119.5 KB
DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości.pdf73.5 KB
DN-1-Deklaracja-na-podatek-od-nieruchomości.doc519 KB
DR-1 Deklaracja na podatek rolny.pdf63.69 KB
DR-1-Deklaracja-na-podatek-rolny.doc164.5 KB
IL-1 Informacja o lasach.pdf42.36 KB
IL-1-Informacja-o-lasach.doc82 KB
IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych.pdf62.05 KB
IN-1-Informacja-o-nieruchomościach-i-obiektach-budowlanych.doc744 KB
IR-1 Informacja o gruntach.pdf49.05 KB
IR-1-Informacja-o-gruntach.doc406.5 KB
Wniosek o stwierdzenie niezalegania w podatkach lub stwierdzający stan zaległości.pdf457.6 KB
Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym.pdf440.91 KB
Wniosek o wydanie zaświadczenia o wielkości użytków rolnych.pdf426.3 KB
Wniosek-o-stwierdzenie-niezalegania-w-podatkach-lub-stwierdzający-stan-zaległości.doc80 KB
Wniosek-o-wydanie-zaświadczenia-o-stanie-majątkowym.doc83.5 KB
Wniosek-o-wydanie-zaświadczenia-o-wielkości-użytków-rolnych.doc76.5 KB
ZDL-1 Załącznik do deklaracji na podatek leśny podlegających opodatkowaniu.pdf32.62 KB
ZDL-1-Załącznik-do-deklaracji-na-podatek-leśny-podlegających-opodatkowaniu.doc79.5 KB
ZDL-2 Załącznik do deklaracji na podatek leśny zwolnionych z opodatkowania.pdf32.48 KB
ZDL-2-Załącznik-do-deklaracji-na-podatek-leśny-zwolnionych-z-opodatkowania.doc79.5 KB
ZDN-1 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości podlegających opodatkowaniu.pdf38.08 KB
ZDN-1-Załącznik-do-deklaracji-na-podatek-od-nieruchomości-podlegających-opodatkowaniu.doc92 KB
ZDN-2 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości zwolnionych z opodatkowania.pdf37.98 KB
ZDN-2-Załącznik-do-deklaracji-na-podatek-od-nieruchomości-zwolnionych-z-opodatkowania.doc91 KB
ZDR-1 Załącznik do deklaracji na podatek rolny podlegających opodatkowaniu.pdf35.24 KB
ZDR-1-Załącznik-do-deklaracji-na-podatek-rolny-podlegających-opodatkowaniu.doc102.5 KB
ZDR-2 ZDR-1 Załącznik do deklaracji na podatek rolny zwolnionych z opodatkowania.pdf34.11 KB
ZDR-2-ZDR-1-Załącznik-do-deklaracji-na-podatek-rolny-zwolnionych-z-opodatkowania.doc94 KB
ZIL-1 Załącznik do informacji o lasach- podlegających opodatkowaniu.pdf32.29 KB
ZIL-1-Załącznik-do-informacji-o-lasach-podlegających-opodatkowaniu.doc79.5 KB
ZIL-2 ZDR-1 Załącznik do informacji o lasach - zwolnionych z opodatkowania.pdf32.17 KB
ZIL-2-ZDR-1-Załącznik-do-informacji-o-lasach-zwolnionych-z-opodatkowania.doc79 KB
ZIL-3 Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników.pdf32.16 KB
ZIL-3-Załącznik-do-informacji-o-lasach-dane-pozostałych-podatników.doc84 KB
ZIN-1 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - podlegających opodatkowaniu.pdf36.68 KB
ZIN-1-Załącznik-do-informacji-o-nieruchomościach-i-obiektach-budowlanych-podlegających-opodatkowaniu.doc95.5 KB
ZIN-2 ZIN-1 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - podlegających opodatkowaniu.pdf36.6 KB
ZIN-2-ZIN-1-Załącznik-do-informacji-o-nieruchomościach-i-obiektach-budowlanych-podlegających-opodatk.doc95 KB
ZIN-3 ZIN-1 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników.pdf32.22 KB
ZIN-3-ZIN-1-Załącznik-do-informacji-o-nieruchomościach-i-obiektach-budowlanych-dane-pozostałych-poda.doc84 KB
ZIR-1 Załącznik do informacji o gruntach - podlegających opodatkowaniu.pdf34.77 KB
ZIR-1-Załącznik-do-informacji-o-gruntach-podlegających-opodatkowaniu.doc102 KB
ZIR-2 ZIR-1 Załącznik do informacji o gruntach - zwolnionych z opodatkowania.pdf33.83 KB
ZIR-2-ZIR-1-Załącznik-do-informacji-o-gruntach-zwolnionych-z-opodatkowania.doc93.5 KB
ZIR-3 ZIR-1 Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników.pdf32.18 KB
ZIR-3-ZIR-1-Załącznik-do-informacji-o-gruntach-dane-pozostałych-podatników.doc83.5 KB
Zwrot nadpłaty z tytułu podatku_0.pdf208.73 KB