21 listopada Dzień Pracownika Socjalnego

21 listopada Dzień Pracownika Socjalnego

Podczas spotkania z dyrektorem Pawłem Grafem oraz pracownikami podkreślano znaczenie pomocy, jaką pracownicy socjalni niosą osobom najbardziej potrzebującym. W dniu ich święta wśród życzeń satysfakcji i zadowolenia z wykonywanej pracy nie zabrakło również podziękowań za zaangażowanie i poświęcenie. Pracownicy socjalni niemal codziennie stają twarzą w twarz z ludzkim bólem i bezsilnością, a dzięki ich profesjonalnemu wsparciu rozwiązywane są najtrudniejsze problemy. Pani Burmistrz i pan Przewodniczący życzyli również wszelkiej pomyślności w życiu codziennym i zawodowym.

DPS