Dyżury Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej

Dzień i godziny przyjęć Przewodniczącego Rady Miejskiej:

Przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Stanisław Gorzków  przyjmuje interesantów:

 

-  piątek od godz. 14:30 – 15:30  pokój nr. 11

 

Kontakt: gorzkow-radny@malomice.pl