Co warto zobaczyć

Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Małomicach

Parafialny kościół w Małomicach przy ulicy Kościelnej. Świątynia została konsekrowana w 1929 roku przez biskupa Valentinusa jako kościół filialny parafii w Rudawicy. Od 1948 roku pełni funkcję samodzielnej świątyni parafialnej. Kościół został rozbudowany w latach 1984-1992 ze względu na wzrost liczby wiernych.
 


 

Dolina Iławki (Młynówki) w Bobrzanach - Małomice

Ciek wodny płynący malowniczą doliną przez Janowiec, Chichy i Bobrzany, prawy dopływ Bobru. Niegdyś poprzecinany jazami i tamami, z małymi młynami. Posiada bardzo cenne walory krajobrazowe.
 


 

Kościół  św. Jana Chrzciciela w Chichach

Wczesnogotycki obiekt został wybudowany w drugiej połowie XIII wieku. Obecne sklepienie sieciowe pochodzi z początków XVI wieku. Kościół rozbudowano w 1614 (o kaplicę), a odnowiono w 1710. W drugiej połowie XVIII wieku przebudowano w obiekcie okna, a w drugiej połowie XIX wieku - szczyty.

Parafia w Chichach pod obecnym wezwaniem została erygowana przez bpa Bolesława Kominka dekretem z dnia 27 maja 1958 (wejście w życie: 15 lipca 1958).
 


 

Parafia św. Stanisława Biskupa i św. Małgorzaty w Janowcu

Parafia została erygowana przed 1325. Pierwotny kościół drewniany istniał tu około 1326. Z kolei świątynię murowaną, pw. św. Stanisława biskupa oraz św. Małgorzaty, wzniósł około 1350 Bodzanta, herbu Poraj, biskup krakowski. Kolejny kościół powstał w 1535 z fundacji Piotra Firleja, z częściowym wykorzystaniem starego kościoła gotyckiego. W roku 1559, gdy Firlejowie przyjęli wyznanie ewangelicko-reformowane, kościół został zamieniony na zbór kalwiński. Stan taki trwał czterdzieści lat, bo w 1599 – jako własność Stanisława Tarły, starosty sochaczewskiego – został przywrócony katolikom. Kościół był gruntownie przebudowany w latach 1585–1600 i ponownie erygowany z fundacji Barbary z Dulskich Tarłowej, starościny sochaczewskiej. Świątynię konsekrowano w 1604. W roku 1914 uległ częściowemu spaleniu. Kościół obecny jest w stylu późnorenesansowym z elementami gotyckimi, orientowany, z białego kamienia wapiennego i cegły. Posiada dwa gotyckie portale kamienne do kaplicy św. Anny z rytymi napisami, wśród których najstarszy, czytelny, pochodzi z 1558.
 


 

Pałac w Chichach

zbudowano w 1718 roku w bezpośrednim sąsiedztwie potoku Iławka, najprawdopodobniej w miejscu starszej rycerskiej siedziby mieszkalnej. Już w 1539 roku jest mowa o Franciszku von Nechern, do którego należała część tej miejscowości. Zarówno lokalizacja jak i obecnie fragmentaryczne otoczenie fosą przemawiają za niegdysiejszym warownym przeznaczeniem tego miejsca.
Przebudowa pałacu nastąpiła około 1840 roku, nadając mu znamiona neoklasycystyczne, przy czym obiekt powiększono o dobudówkę od strony północnej. Do 1945 roku pałacem władała rodzina von Diebitsch.
W latach 70. XX wieku budowlę poddano pracom remontowym i adaptacyjnym, niszcząc część architektonicznego wystroju elewacji. Pałac jest budowlą murowaną, dwukondygnacyjną, na wysokim podpiwniczeniu, założoną na planie prostokąta o wymiarach 24x13 metrów, z dobudowanym od północy prostokątnym aneksem. Zarówno część główną jak i dobudówkę nakrywają dachy mansardowe z lukarnami.
Z rysunku F.B. Wernera, wykonanego około 1740 roku, wynika, że już wtedy przy barokowym pałacu znajdował się park, przylegający od strony południowej. W parku tym rośnie obecnie wiele pomnikowych drzew.
Od 2002 roku pałac jest własnością prywatną Leokadii Brudzińskiej[1] i jednocześnie siedzibą Lubuskiej Akademii Sztuki „Chichy Art”.
​​​​​​​


 

Zamek graniczny Janowiec

Zbudowany w połowie XVI w. nad rzeką Młynówką, na wschodniej granicy księstwa żagańskiego, położony na granicy trzech wsi Bobrzan, Janowca i Chich[1], 200 m na północ od drogi krajowej (DK 12) prowadzącej ze Szprotawy do Żagania.