Konsultacje Społeczne projektu Uchwały Rady Miejskiej w Małomicach w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Małomice

Konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miejskiej w Małomicach w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Małomice

Burmistrz Małomic ZARZĄDZENIEM NR 358/2024

BURMISTRZ MAŁOMIC

z dnia 28.02.2024 r.

w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami gminy konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Małomice, ogłosiła konsultacje społeczne projektu  Statutu Gminy Małomice. Konsultacje prowadzone będą  w okresie od 1 marca, do 18 marca br. poprzez zbieranie uwag i wniosków za  pomocy formularza, którego wzór jest załączony poniżej. Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach.

Zarządzenie o przeprowadzeniu konsultacji wraz z projektem Statutu Gminy Małomice   oraz ankietą do pobrania poniżej