Nabór projektów wspierających sport w gminie Małomice w roku 2024

Nabór projektów wspierających sport w gminie Małomice w roku 2024

Kluby sportowe i stowarzyszenia działające na terenie gminy Małomice i na rzecz  jej mieszkańców  mogą ubiegać się o dofinansowania do realizacji przedsięwzięć sportowych zaplanowanych do realizacji w roku 2024. W ramach naboru do rozdysponowania jest 115 tys. zł.  Wnioski należy składać  na formularzu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 345/2024 Burmistrza Małomic z dnia 05 stycznia 2024r. w sprawie  ogłoszenia wezwania do składania wniosków – ofert na realizację przedsięwzięć wspierających rozwój sportu w Gminie Małomice w roku 2024. Formularze wniosku dostępne są w Urzędzie Miejskim w Małomicach i można pobrać ze niniejszej strony internetowej