Wstąp do żagańskiej policji !

Wstąp do żagańskiej policji !

Wstąp do żagańskiej policji !

Służba w Policji jest dla osób, które chcą w życiu robić coś pożytecznego. Nie boją się wyzwań, są zawsze chętne i gotowe do działania. W zamian Policja oferuje stabilność zatrudnienia, bardzo dobre zarobki oraz możliwość rozwoju zawodowego. Szczegółowe informacje można uzyskać dzwoniąc do Zespołu Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu 47 79 37270 .

Od 1 stycznia 2022 roku kwota wynagrodzenia uległa zmianie, zarobki jakie możesz uzyskać po ukończeniu kursu podstawowego to:

  •  4 509,05 złotych netto dla osób do 26 roku życia
  •  4 137,05złotych netto dla osób powyżej 26 roku życia.

Nabór prowadzony jest w sposób ciągły przez cały rok, każdy, kto chciałby wstąpić w szeregi tej formacji musi spełnić następujące wymagania:

  • posiadać polskie obywatelstwo,
  • posiadać nieposzlakowaną opinię,
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  • korzystać z pełni praw publicznych,
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie- matura nie jest wymagana
  • posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
  • dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
  • osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Zapraszamy!