XXIX Sesja Rady Miejskiej w Małomicach

XXIX Sesja Rady Miejskiej w Małomicach

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku.

3. Interpelacje i zapytania radnych, sołtysów, przewodniczącego Samorządu mieszkańców Małomic.

4. Podjęcie uchwały w sprawie:

 

-upoważnienia Burmistrz Małomic do zawarcia umowy przedwstępnej na odpłatne przekazanie gminie Małomice sieci wodociągowej wybudowanej ze środków własnych Inwestora innego niż gmina. 

6.    Wnioski.

7.    Odpowiedzi na interpelacje.

8.    Informacje i oświadczenia.

9.  Zakończenie.

 

 

 

                                                  Przewodniczący Rady

                                                           /-/ Paweł Gorzków