Konsultacje w sprawie zmiany granic Małomic

Realizując zapisy Uchwały Nr XXXIV/188/2021  Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 14 września 2021 r.  w sprawie przystąpienia do procedury administracyjnej zmiany granic miasta Małomic i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Pani Małgorzata Sendecka Burmistrz Małomic ogłasza konstultacje    z mieszkańcami których przedmiotem jest włączenie do Małomic terenów położonych w obrębie wsi Śliwnik, a w rzeczywistości są one zlokalizowane pomiędzy ul. Morelową a ścianą lasu od strony wschodniej. Termin konsultacji został ustalony na okres od 20 września do 11 października br.  Osoby zainteresowane mogą wziąć   udział w konsultacjach przekazując swoje uwagi na piśmie  czy też za pomocą poczty internetowej urzad@malomice.pl lub na spotkaniach z mieszkańcami w dniu 08.10.2021 w godzinach 16:00-17:00 w MOK w Małomicach w godzinach  17:30-18:30 w Świetlicy wiejskiej w Śliwniku. Więcej szczegółów w załączonym ogłoszeniu    http://malomice.bip.pbox.pl/public/?id=49837