Aktualności

30-12-2021
Kampania informacyjna Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE
Związek Banków Polskich kolejny raz przekazuje Państwu informacje związaną z pracami na rzecz bezpieczeństwa finansowego Gminy i jej Mieszkańców. Czasem sytuacja życiowa zmusza nas do zastrzeżenia Kart lub innych dokumentów. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami promocyjnymi.
29-12-2021
Harmonogram odbioru odpadów na 2022 r.
Urząd Miasta i Gminy w Małomicach informuje, że został zatwierdzony harmonogram odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z gminy Małomice.
29-12-2021
Spotkanie dotyczące planowanych na terenie Gminy Małomice inwestycji.
W środę 29 grudnia Małomice odwiedził Poseł na Sejm RP pan Jacek Kurzępa, który podczas spotkania z Burmistrz Małgorzatą Sendecką zadeklarował wsparcie Gminy Małomice w ubieganiu się o środki na lokalne inwestycje w ramach Programu Polski Ład.
16-12-2021
Budżet Gminy Małomice na 22 r. przyjęty !
Podczas XL Sesji Rady Miejskiej w Małomicach uchwalono Budżet Gminy na 2022 r. To bardzo dobra wiadomość dla Małomiczan !, oznacza, że wszystkie zadania realizowane w roku 2021 będą kontynuowane. Podczas Sesji wyrażono również nadzieję, że realne stanie się pozyskanie dodatkowych środków w ramach Programu Polski Ład oraz innych źródeł zewnętrznych.
16-12-2021
Przekazanie darów dla Rodaków za wschodnią granicą

Gmina Małomice, odpowiadając na prośbę Fundacji STUDIO WSCHÓD i koordynator akcji p. Zofii Wilczyńskiej – Mazurek przyłączyła się do akcji zbiórki darów świątecznych dla naszych Rodaków mieszkających na wschodzie. Szczególne podziękowania za jej przeprowadzenie na terenie Gminy Małomice kierujemy do radnej Grażyny Kolesińskiej, a za jej pośrednictwem do mieszkańców Bobrzan, chich i Janowca oraz samorządowców i pedagogów Szkoły Podstawowej w Małomicach.

14-12-2021
XL Sesja Rady Miejskiej w Małomicach
Szanowni Państwo, w dniu 15 grudnia o godzinie 12.00 odbędzie się XL Sesja Rady Miejskiej w Małomicach. Porządek Obrad w zakładce "więcej". Zachęcamy do oglądania Sesji on-line / strona www.malomice.pl, zakładka Transmisje Sesji Rady Miejskiej/.
09-12-2021
Gmina Małomice realizuje Projekt "Rozwój usług społecznych w Gminie Małomice"
Szanowni Państwo, Gmina Małomice realizuje projekt "Rozwój usług społecznych w Gminie Małomice. Jego uczestnikami są seniorzy, w tym osoby niepełnosprawne. Szczegóły na plakacie.
03-12-2021
Granty PPGR - wezwanie do uzupełnienia dokumentów
Rodzice uczniów, którzy złożyli wniosek o sprzęt komputerowy w ramach programu „Granty PPGR – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym proszeni są o dostarczenie dokumentów potwierdzających dane zawarte we w oświadczeniach stanowiących załączniki do Deklaracji uczestnictwa w projekcie. Szczegóły w zakładce "więcej".
29-11-2021
Usuwamy wyroby zawierające azbest - chronimy zdrowie ludzi i środowisko naturalne.
W bieżącym roku Gmina Małomice przystąpiła do realizacji zadania p.n. "Usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Małomice w roku 2021”, na którego realizację na podstawie umowy zawartej w dniu 27 listopada 2020 r. z WFOŚiGW w Zielonej Górze Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w wysokości 100 % poniesionych kosztów tj. 5 016,67 zł. W ramach zadani firma Hubert Wieczorek „HUBER” usunęła wyroby zawierające azbest głównie płyty cementowo- azbestowe z nieruchomości prywatnych położonych na terenie gminy. Usunięto łącznie 7,259 ton wyrobów zawierających azbest. Zadanie obejmowała usunięcie azbestu zeskładowanego na ternie posesji w ilości 3,895 tony oraz usunięcie wraz z demontażem materiałów zawierających azbest w ilości 3,4 tony.