Aktualności

16-12-2021
Budżet Gminy Małomice na 22 r. przyjęty !
Podczas XL Sesji Rady Miejskiej w Małomicach uchwalono Budżet Gminy na 2022 r. To bardzo dobra wiadomość dla Małomiczan !, oznacza, że wszystkie zadania realizowane w roku 2021 będą kontynuowane. Podczas Sesji wyrażono również nadzieję, że realne stanie się pozyskanie dodatkowych środków w ramach Programu Polski Ład oraz innych źródeł zewnętrznych.
16-12-2021
Przekazanie darów dla Rodaków za wschodnią granicą

Gmina Małomice, odpowiadając na prośbę Fundacji STUDIO WSCHÓD i koordynator akcji p. Zofii Wilczyńskiej – Mazurek przyłączyła się do akcji zbiórki darów świątecznych dla naszych Rodaków mieszkających na wschodzie. Szczególne podziękowania za jej przeprowadzenie na terenie Gminy Małomice kierujemy do radnej Grażyny Kolesińskiej, a za jej pośrednictwem do mieszkańców Bobrzan, chich i Janowca oraz samorządowców i pedagogów Szkoły Podstawowej w Małomicach.

14-12-2021
XL Sesja Rady Miejskiej w Małomicach
Szanowni Państwo, w dniu 15 grudnia o godzinie 12.00 odbędzie się XL Sesja Rady Miejskiej w Małomicach. Porządek Obrad w zakładce "więcej". Zachęcamy do oglądania Sesji on-line / strona www.malomice.pl, zakładka Transmisje Sesji Rady Miejskiej/.
09-12-2021
Gmina Małomice realizuje Projekt "Rozwój usług społecznych w Gminie Małomice"
Szanowni Państwo, Gmina Małomice realizuje projekt "Rozwój usług społecznych w Gminie Małomice. Jego uczestnikami są seniorzy, w tym osoby niepełnosprawne. Szczegóły na plakacie.
03-12-2021
Granty PPGR - wezwanie do uzupełnienia dokumentów
Rodzice uczniów, którzy złożyli wniosek o sprzęt komputerowy w ramach programu „Granty PPGR – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym proszeni są o dostarczenie dokumentów potwierdzających dane zawarte we w oświadczeniach stanowiących załączniki do Deklaracji uczestnictwa w projekcie. Szczegóły w zakładce "więcej".
29-11-2021
Usuwamy wyroby zawierające azbest - chronimy zdrowie ludzi i środowisko naturalne.
W bieżącym roku Gmina Małomice przystąpiła do realizacji zadania p.n. "Usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Małomice w roku 2021”, na którego realizację na podstawie umowy zawartej w dniu 27 listopada 2020 r. z WFOŚiGW w Zielonej Górze Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w wysokości 100 % poniesionych kosztów tj. 5 016,67 zł. W ramach zadani firma Hubert Wieczorek „HUBER” usunęła wyroby zawierające azbest głównie płyty cementowo- azbestowe z nieruchomości prywatnych położonych na terenie gminy. Usunięto łącznie 7,259 ton wyrobów zawierających azbest. Zadanie obejmowała usunięcie azbestu zeskładowanego na ternie posesji w ilości 3,895 tony oraz usunięcie wraz z demontażem materiałów zawierających azbest w ilości 3,4 tony.
22-11-2021
21 listopada Dzień Pracownika Socjalnego
Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego Burmistrz Małgorzata Sendecka oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Gorzków w imieniu Rady Miejskiej w dniu 22 listopada br. złożyli wizytę w Ośrodku Pomocy Społecznej w Małomicach.
13-11-2021
Dzień Otwarty Notariatu - 27 listopada 2021 r.
Krajowa Rada Notarialna we współpracy z Izbami Regionalnymi zaprasza do udziału w Dniu Otwartym Notariatu. " Porozmawiaj z Notariuszem, jak zadbać o swój majątek. Bo warto zaufać profesjonaliście", to tematy przewodnie tegorocznej edycji.
05-11-2021
XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Małomicach
Szanowni Państwo serdecznie zapraszamy na XXXIX Sesję Rady Miejskiej w Małomicach, która odbędzie się 09.11.2021 r. o godzinie 14 w Sali posiedzeń Urzędu Miejskiego. Zapraszamy również do oglądania Sesji on-line, zakładka Transmisje Sesji Rady Miejskiej na stronie głównej malomice.pl